[info] Thông tin nhân vật Gol D.Roger - Vua Hải Tặc - Pirate King - Người tìm ra One Piece

thông tin, năng lực, sức mạnh, tính cảch của Vua Hải Tặc Gol D.Roger
Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé

Gol D.Roger - Thông tin về Vua Hải Tặc

roger-wiki-1
roger-wiki-2
roger-wiki-3
roger-wiki-4
roger-wiki-5
roger-wiki-6

Theo Onepieceworld
Sưu Tầm: One Piece Fan Blog