[News] Zoro Chưa Một Lần Gọi Tên Sanji

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Sanji thì có 1 vài lần gọi tên Zoro, còn Zoro thì không, chỉ có:
1, “Teme” [tên khốn nạn] 16 lần
2, “”Omae” [ngươi] 11 lần
3,”Tên đầu bếp” 6 lần
4, “Baka” [Tên ngốc] 3 lần
5, gọi 2 lần:
“Này”
“Tên đó”
“Tên khốn nạn đó”
“Omee [giống Omae nhưng theo nghĩa khiếm nhã hơn]”
“Tên đầu bếp ngu ngốc”
6, gọi 1 lần:
“Tên này”
“Tên đầu bếp đần độn”
“Tên khốn nạn ngu ngốc”
“Tên đầu bếp khốn nạn”
“Lông mày đáng kinh ngạc”
“Tên đó”
“Ero-kappa”
“Đần độn”
“Lông mày quăn ngu ngốc”
“Mũi lao”
“Mũi lao lông mày quăn”
“Guru guru” [xoáy xoáy]
“Hoge-” [người dịch ko chắc chắn lắm]
“Ngài xịt máu mũi”
“Tên đầu bếp vụng về”
“Xịt máu mũi-kun”

(Được thống kê bởi tác giải trong 1 SBS cũ nên k chắc đầy đủ)