Liệu Có DF - Trái Ác Quỷ Năng Lực Về Nước Hay Không ?

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Liệu Có Tồn Tại DF - Trái Ác Quỷ Năng Lực Về Nước Hay không phân tích của Kuzan


~Kuzan~

Nếu có DF về nước . Thì nó có phải là trái ác quỷ khủng nhất đối với những người sở hữu năng lực DF ?

Dù biết là đến tận 99,99% là sẽ không hề có DF logia nước hay para tạo ra nước, điều khiển nước.... Nhưng do nhiều bạn tranh luận quá nên ad cũng sẽ đưa ra quan điểm của mình nếu có loại DF này.

Ta sẽ bỏ qua việc người dùng loại DF này có thể bơi hay không, có bị mất sức...bla...bla nhé. Vào thẳng vấn đề chính. Nó có tác dụng thế nào với người dùng năng lực DF khác ?

Trước hết là nếu khả năng của người dùng DF nước có thành thục đến mức tạo ra lượng nước nhiều như biển, điều khiển nước tạo sóng thần, hay dùng nước tấn công, khoá, trói đối thủ thì DF đó vẫn gặp khó khăn trước Kuzan, một người đủ lạnh để đóng băng biển cả một tuần, đóng băng cả sóng thần trong vài giây. Xét về vị trí vô đối trước những người mang DF khác thì nó đã bị lung lay rồi đấy. Chưa tính đến việc còn nhiều người mang DF khác có thể chống đỡ được, như khả năng hút ẩm như kotex của Crocodile, hay dựng rào ngăn nước tiếp cận cơ thể như Bartolomeo chẳn hạn.

Xét về mức hiệu quả nếu lợi dụng vào điểm yếu của người mang DF thì có khi phế luôn ấy chứ. Vì Oda đã cho biết, nước sẽ làm "mất dần" sức lực của người mang DF, và phải là các dòng nước ổn định như sông, ao, hồ, biển...còn các dòng nước lưu động như mưa, tạt nước, sóng đánh sẽ không có tác dụng. Nếu người dùng DF nước chỉ đạt đến mức dùng nước tạo thành các cú đấm, hay các đòn như "đại dương ném qua vai" của Jinbei thì gần như không có tác dụng làm suy yếu người mang DF khác, vì nó là các dòng nước không ổn định, lưu động lớn. Bằng chứng là Luffy bị xối nước lên người, hay nằm trong dòng nước từ skill của Jinbei mà vẫn không có dấu hiệu mất sức. Và nếu người dùng DF nước đủ trình dùng nước nhốt người mang DF khác kiểu như Shiki dìm nước Luffy thì vẫn còn một khoảng thời gian để người mang DF phản ứng, để thoát hay phản công trước khi mất hoàn toàn sức lực, lúc đó thì sẽ dựa vào trình và đặc tính DF mà quyết định.

Tóm lại nếu có DF về nước, thì nó cũng sẽ thuộc dạng khủng giống phần lớn các DF mạnh như Goro, Gura, Mera thôi. Chứ vô đối nhờ đặc tính làm mất sức mạnh của người mang DF khác thì DF nước không có cửa. Vì nếu nói đến DF khắc được DF khác thì đã có Yami của Râu Đen rồi.