VIDEO: "Man at Arms" Tái Hiện Lại Thanh Kiếm Của Mihawk Trong "One Piece"

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé

VIDEO: "Man at Arms" Tái Hiện Lại Thanh Kiếm Của Mihawk Trong "One Piece"

Vào mỗi thứ hai khác nhau, "Man at Arms" - nhóm gồm các thợ rèn và nghệ nhân sẽ làm một món vũ khí mà fan yêu thích, và tuần này họ đã mang tới cho chúng ta thanh kiếm Yoru của nhân vật Dracule "Mắt Diều Hâu" Mihawk trong anime One Piece.

https://youtu.be/s7OEuhOn4-4

Kerry Stagmer - Swordsmith and Machinist
Matt Stagmer - Swordsmith
Ilya Alekseyev - Master Armourer and Engraver
Sam Salvati - Blacksmith
Lauren Schott - Goldsmith and Casting
John Mitchell - Fabricator

Filmed on Location at Baltimore Knife and Sword
http://www.baltimoreknife.com

Series Created & Directed by Andy Signore
http://twitter.com/andysignore

Series Produced by Brent Lydic

Produced & Episode Builds Directed by CJ Schmidt


Theo: Crunchyroll

- K -