"Thức Tỉnh" - Cảnh giới cao hơn của những người sử dụng năng lực Trái Ác Quỷ

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé

Thông tin mà mình ngẫm được về "Thức Tỉnh" của những người sử dụng năng lực Trái Ác Quỷ:

1) Thức Tỉnh là 1 cảnh giới (có thể gọi là 1 tầng hay 1 cấp độ) cao hơn của những người sử dụng năng lực Trái Ác Quỷ.
2) Theo trang 12 của Chapter 544, thì Crocodile có nói: "Điểm mạnh chung của sự 'thức tỉnh' ở hệ Zoan là làm tăng khả năng phục hồi sức lực nhanh chóng, cùng với việc tăng sức mạnh."
3) Trong spoiler của Chapter 785, ta biết được Doflamingo (trái Sợi Tơ hệ Paramecia) có thể "Thức Tỉnh" và có thể biến mọi thứ gần xung quanh hắn thành những sợi tơ và điều khiển chúng.=> Vậy theo mình thì mỗi hệ (Zoan, Paramecia, Logia), "Thức Tỉnh" sẽ có những tác dụng khác nhau. Tạm thời mình tự xếp những dạng Thức Tỉnh mà mình biết được:
+ Dạng Thức Tỉnh ở hệ Zoan: Làm tăng khả năng phục hồi sức lực nhanh chóng, cùng với việc tăng sức mạnh. (Bạn thử nghĩ Kaido - Vua Của Muôn Thú xem, có khả năng Kaido đã luyện Max Level Thức Tỉnh cũng không chừng).
+ Dạng Thức Tỉnh ở hệ Paramecia: Có khả năng biến mọi thứ gần xung quanh mình thành năng lực họ sở hữu (mình dựa theo trái Sợi Tơ của Doflamingo để suy luận).
+ Dạng Thức Tỉnh ở hệ Logia: Vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi, vì hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào.

theo thaihoa91 (qiqi)