[info] Thông Tin Về Kong - Cự Thủy Sư Đô Đốc Người Mạnh Nhất Hải Quân

Nếu Bài HAY Share NGAY NhéThông Tin Về Kong - Cự Thủy Sư Đô Đốc Người Mạnh Nhất Hải Quân


Thông tin cá nhân cơ bản:

Tện: Kong

Nghề nghiệp / Chức vụ: Tổng tư lệnh / Chỉ Huy Quân Đội Trực Thuộc Chính Phủ Thế Giới, Thủy Sư Đô Đốc (trước đây)

Tổ chức: Chính Phủ Thế Giới, Hải Quân (trước đây).

Ngày sinh 9 tháng 5

Xuất hiện: Chap 0 / Episode 0, Chap 594 / Tập 511 (chính thức xuất hiện và giới thiệu).

Diễn viên lồng tiếng: Unshō Ishizuka

Kong từng giữ chức Thủy Sư Đô Đốc của Hải Quân trong thời điểm gần 30 năm trước.

Dựa vào hệ thống cấp bậc của Chính Phủ, thì thẩm quyền của Kong chỉ đứng sau Ngũ Lão Tinh và có toàn quyền với các đơn vị quân sự hay tình báo của Chính Phủ; ví dụ như Hải Quân, các Ciper Pol hay khu vực Enies Lobby, Thất Vũ Hải.

Sức mạnh của Kong hiện vẫn nằm trong vòng bí ẩn.

Theo manga + Databook "One Piece Yellow: Grand Elements" và "One Piece Blue Deep: Characters World"

- K -