Skill , Kỹ Năng - Chiêu Thức mới của Zoro : Nhất Đại Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé

Gần như dự đoán ở lần trước, Skill tiếp theo của Zoro lại liên quan tới các giáo lý của Phật Giáo. Điều đắng lòng ở đây là nó không phải là luân hồi mà là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Biểu tượng cảm xúc pacman

Skill của Zoro: Santoryu Ogi: Ichidai Sanzen Daisen Sekai (三刀流奥義 一大三千大千世界 ( Tam Đao Lưu Áo Nghĩa: Nhất Đại Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới - tạm dịch: Bí thuật phái tam kiếm: ba ngàn vũ trụ) , skill này là bản nâng cấp của chiêu Ba nghìn thế giới đã từng thể hiện trước đây với Mắt Diều Hâu.

Có 1 điều thú vị ở đây là, khái niệm ba ngàn thế giới là của Thiền Tông, trong khi đó Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới lại xuất phát từ Mật Tông. Vốn dĩ 2 tông phái này của Phật Giáo không ưa nhau lắm :))

theo Jug