Sự thay đổi (biến động) của hệ thống Shichibukai

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


Không biết lúc trước ra sao ! Nhưng khoảng đầu truyện thì ai nghe đến cái danh shichibukai cũng phải tái mặt.Nhưng từ khi Luffy ra khơi là cái hệ thống cân bằng thế giới này lại biến động liên tục -.- !

-Trước timeskip thì Crocodile bị Lufffy bán hành, khiến chính quyền phải tổ chức cuộc họp mặt các shichibukai, rồi sau đó thêm Teach vào vị trí trống ấy khi hắn bắt được Ace ! Moriah cũng đo sàn nhưng chính quyền phải đứng ra bảo lãnh, rồi sau cuộc chiến đành phải thủ tiêu vì hắn quá yếu ! (Moriah hiện vẫn còn sống )Boa, Jinbei sau đó cũng về phe Luffy. Teach và Jinbei bị loại bỏ khỏi vị trí shichibukai.
-Trong timeskip thì Kuma mất đi nhân tính, bổ sung thêm 3 shichibukai.
-Sau timeskip thì Law bị Fujitora tước mất danh hiệu. Và sắp tới thêm một tên sắp bị đá đít

~Kuzan~