One Piece Spoiler chapter 761

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé

One Piece Spoiler chapter 761- Law mắc một chứng bệnh "lead amber illness" (tạm gọi là 1 loại bệnh nan y)
- Cha mẹ của Law là bác sĩ trong "Thành Phố Trắng" ở đất nước "Flevance". Họ đã cố gắng chữa trị bệnh cho Law.
- Em gái (hoặc chị gái) của Law cũng mắc bệnh tương tự và đang trong giai đoạn cuối.
- Chính Quyền Thế Giới và các vương quốc khác đang cố giết tất mọi người ở "Thành Phố Trắng" bằng cách đốt mọi thứ. Law trốn trong 1 xác chết và thoát ra được.
- Law đã cố giết Corazón.
Tạm thời chỉ có nhiêu đó, có gì mình update sau.

theo One Piece Viêt Nam