Sự trùng hợp của loạt truyện Alabasta và Dressrosa

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


Thêm một sự trùng hợp của loạt truyện Alabasta và Dressrosa: sự trùng hợp về năng lực của các nhân vật phản diện

Machvise - Miss Valentine: Miss Valentine sở hữu trái kilo kilo cho phép thay đổi khối lượng bản thân từ 1 đến 10000 kg. Machvise có cũng có khả năng gần tương tự, tuy nhiên hắn có thể thay đổi tới cân nặng lớn hơn qua chiêu thức "Vise 10 tấn" và chỉ nặng hơn chứ không thể nhẹ đi như Miss Valentine.

Dellinger - Mr2: Rất rõ ràng, cả hai đều là Okama và sử hữu những cú đá cực mạnh. Nếu như Mr2 lắp 2 con thiên nga trên vai để thực hiện Okama tenpo với những cú đá mạnh như súng trường, thì Dellinger có một đôi cao gót rất nhọn để phục vụ cho chiêu thức "Súng cao gót".


Gladius - Mr5: cả hai đều có khả năng gây nổ. Sự khác biệt ở chỗ Mr5 có thể gây nổ bằng các bộ phận trên cơ thể mình (tay, chân, rỉ mũi) còn Gladius làm phình to các thực thể hữu cơ rồi cho nó phát nổ.

Theo Nam Mốc