Giả thiết về quan hệ giữa Crocodile và Râu Trắng

Nếu Bài HAY Share NGAY NhéRất có thể Crocodile ngày xưa từng là đội trưởng đội 2 băng râu trắng do phạm lỗi lầm gì đó nên bị đuổi khỏi băng nhưng trước khi đi Cro đã giao chiến với râu trắng hoặc đội trưởng nào đó khiến hắn mất đi 1 bàn tay ,sức mạnh cũng dám đi rất nhiều.Vì vậy Cro căm ghét bằng WB .

theo Cáo Lam