Những trái ác quỷ có năng lực phá hủy cũng như diệt manh nhất trong Onepiece

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Những trái ác quỷ có năng lực phá hủy cũng như diệt manh nhất trong Onepiece 

Trại1:
Đứng đầu moi thời đại. Của trái ác quỷ :Gura Gura NoMi (trái chấn động ) thuộc hệ Paremecia hệ siêu nhiên từng thuộc về. WB những hiên nay thuộc về. Teach râu đen
Trại 2:Trái ác quỷ :Hie Hie NoMi ( trái băng giá ) thuộc hệ Logia, người sử dụng cựu đô đôc Kuzan Aokiji
Trái 3 :Trái ác quỷ :Magu Magu NoMi (trái nham thạch) thuộc hệ Logia ngưới sử dụng thủy sự hải quân Sakazuki Akainu
Trái 4: Trái ác quỷ :Pika Pika NoMi ( trái ánh sáng) thuộc hệ Logia, người sử dụng kizaru
Trái 5: Trái ác quỷ :Yami Yami NoMi (trái bóng đêm) thuộc hệ Logia ngưới sử dụng Teach
Trái 6: Trái ác quỷ :Goro Goro NoMi (trái sấm sét) thuộc hệ Logia ngưới sử dụng Enel
Trái 7: Trái ác quỷ :Fuwa Fuwa NoMi (trái sự nổi) thuộc hệ Paremecia người sử dụng Siki
Trái 8: Trái ác quỷ :Mera Mera NoMi (trái lửa) thuộc hệ Logia ngưới sử dụng Ace những bây giờ thì là Sabo
Trái 9:Trái ác quỷ :Suna Suna NoMi (trái cát) thuộc hệ Logia ngưới sử dụng Crocodile
Đó là những trái ác quỷ ko co sử dụng haki những lai có sự phá hủy cũng như hủy diệt ac liêt nhất các ban tro ý