Devil fruit hệ Zoan ( hệ động vật )

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé

Devil fruit hệ Zoan ( hệ động vật ) giúp người ăn có thể trở thành động vật, hoặc nửa người nửa thú. Dựa vào đặc điểm và tính chất đến nay Devil fruit chia làm 3 loại:
-Trái Zoan đơn thuần: những trái giúp người ăn trở thành động vật. Có 3 dạng là người ( hình dáng gốc, hình dáng ban đầu), nửa người nửa thú (lai giữa người và thú ), Thú( cơ thể hoàn toàn trở thành thú: tuỳ vào DF mà người ăn sẽ trở thành 1 loài thú nhất định.(choper thường ờ dạng này vì choper ăn trái hito hito no mi model người).
-Zoan thức tỉnh: giúp tăng tiến, phát triển các khả năng vốn có của động vật như khả năng hồi phục, chịu đựng, chjến đấu, sức mạnh đúng với tên gọi, nó giúp thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn trong người ăn ( chưa thấy con người ăn, 3 con quái ở ID ăn mấy trái này )
-Zoan thần thoại(hiếm hơn logia): những động vật chỉ có trong thần thoại được tái hjện lại trong người ăn. Gja cầm Marco ăn trái phượng hoàng giúp anh có thể chuyển hoá toàn bộ hoặc 1 phần cơ thể thành phượng hoàng. Phật sengoku ăn trái hito hito nomi model phật giúp ôg trở thành 1 vị (phật sống) (chắc phật cũng là 1 loài động vật thần thoại).
-Mới đây có thêm trái zoan nhân tạo. Qua mấy chap gần đây cho thấy devil trees được trồng bởi tộc tontata sau đó được xử lí với sad để thành devil fruit hoàn chỉnh.
hệ zoan cũng có những đặc điểm của Devil fruit đơn thuần.