Kong - Người được cho là mạnh nhất của hải quân

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Người đc cho là mạnh nhất trong hải quân

Kong là Tổng tư lệnh Chính Phủ Thế Giới. Ông đã từng là Thủy sư đô đốc Hải Quân trong thời gian cuộc chiến ở Edd War 27 năm về trước và trong thời gian hành hình Gol D. Roger 24 năm về trước.
Ngũ lão tinh và Tổng tư lệnh Kong(bây giờ đổi tên thành Pan).đây là những nhân vật được coi la mạnh nhất của lực lượng hải quân và chính quyền thế giới.họ chưa hề phải giao chiến 1 lần nào vì cung chưa có ai có thể thắng nổi những thuộc cấp dưới quyền họ(kể cả Gold.D.Roger.Shiki va Râu trắng) là Sengoku va Grap(ngày xưa),Akainu va Kizaru(bây giờ).Đây chắc chắn là những nhân vật rất mạnh,Tổng tư lênh Kong thi ko phải nói chắc chắn phải mạnh hơn thủy sư đề đốc Sengoku 1 bậc.còn Ngũ lão tinh những nhân vật đứng đầu và có trách nhiệm bảo vệ quý tộc thế giới thì bản lĩnh chắc chắn sẽ rất khủng khiếp.Họ chưa ra tay ko phải vi không biết óanh nhau ma đơn giản là chưa có nhân vật nào khủng tới mức để buôc họ phải ra tay.