Thợ Đống Tàu Huyền Thoại - Thầy của Franky

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


thợ đóng tàu huyền thoại người đàn ông được biết đến như là người thợ đóng tàu giỏi nhất thế giới.Là thầy của Iceburg và Franky và cũng là anh trai của Den.
-Ông đã từng đóng con tàu Oro Jackson cho Gol D. Roger,và Puffing Tom, một tàu hỏa có khả năng đi di chuyển trên biển,để duy trì thịnh vượng cho Water 7
-Tom là người giữ một bản thiết kế Pluton, một trong 3 vũ khí cổ đại có sức mạnh phá hủy một hòn đảo. Việc sở hữu bản thiết kế đã dẫn các phe phái của Chính phủ đến để tìm kiếm nó: Đáng chú ý trong số đó là Spandam, người làm việc cho CP55, một tổ chức bí mật của chính phủ.(con tàu pluton thật sự đang nằm ở đâu đó tại Alabasta, và người biết chỉ có Robin)
-Điều gì đến cũng sẽ xảy ra ông bị spandam lừa ông bị kết tội tại Enies Lobby