Akainu - Chính nghĩa tuyệt đối

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Akainu - Chính nghĩa tuyệt đối.Nếu thực sự, Akainu là đại điện cho chính nghĩa tuyệt đối thì từ thích hợp để chỉ cái "chính nghĩa" đang tồn tại đó là TÀN BẠO.

Người dân sẽ được bảo vệ bởi Akainu, bởi chính nghĩa tuyệt đối à? Làm như Akainu sẽ bận tâm xem sẽ có bao nhiêu người dân vô tội bị giết hại khi hắn truy quét hải tặc vậy!

Sẵn sàng giết hại những người dân vô tội ở đảo Ohara để bảo vệ cho "chính nghĩa tuyệt đối", giết cả người của mình khi họ không lấy thân mình ra làm tốt thí cho cái thứ "chính nghĩa tuyệt đối", Akainu chẳng cho thấy lẽ phải nào ngoài việc chứng minh một "chân lý" rõ ràng: "Chính nghĩa thuộc về kẻ chiến thắng, sức mạnh và quyền lực là để bảo vệ cho quyền lợi của giai cấp thống trị (tức Chính phủ thế giới và Quý tộc thế giới)".

Sức mạnh của hắn đáng để ngưỡng mộ à? Chả có gì đáng ngưỡng mộ cả, vì "chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài", cái thứ sức mạnh đến từ một kẻ nhẫn tâm, chỉ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cho quyền lực thì đáng ngưỡng mộ chỗ nào?