Thủy sư đô đốc Phật "Sengoku"

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Thủy sư đô đốc Phật "Sengoku" 


Trái ác quỷ Hito Hito no mi, Model Phật là một trái âc quỷ hệ Zoan thần thoại. Trái Zoan thần thoại được coi là cực hiếm, hiếm hơn cả Logia, trong series hiện tại duy nhất có 2 người sở hữu loại Zoan thần thoại này

Haki: tất cả phó đô đốc đều xài được haki, nên ông chắc chắn sử dụng được. Trong quá khứ, ông cùng với Garp đã gô cổ huyền thoại hải tặc Sư tử vàng Shiki và tống giam ngục Impel Down.

Được gọi là chiến lược gia, ông rất có đầu óc chỉ huy trận chiến. Điều đó thể hiện rõ ở trận thánh chiến Marineford. Từng là thủy sư đô đốc, ông là người đứng đầu hải quân. Ông chỉ dưới Ngũ Lão Tinh và Tổng tư lệnh Kong là những người duy nhất có thể chỉ đạo ông.

Hiện tại ông là tổng thanh tra. Trước khi từ chức, ông đã đề cử Aokiji thay thế vị trí của mình.

Ông từng là một trong những người mạnh mẽ nhất, trụ cột của hải quân, thời đại Gol D. Roger chắc hẳn cùng với Garp đập rất nhiều hải tặc, đặc biệt như hải tặc Shiki. Nhưng có vẻ như bất kì hải tặc nào thời đó toàn khiếp sợ và gọi Garp là "ác quỷ" chứ chưa thấy tên hải tặc thời cũ nhắc và khiếp sợ về ông. Phải chăng ông ko hổ báo cáo chồn, manh động trẻ trâu tàn phá ác như Garp. Ông xài đầu nhiều hơn là bố "già trâu" Garp