Suna suna nomi

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Suna suna nomiDF thuộc hệ logia cho phép người đấu có thể điều khiển hoặc chuyển hóa từ cát.
-Nó là loại trái cây Logia đầu tiên và duy nhất được biết rằng có thể chống lại bằng yếu tố tự nhiên. Nó cho phép người sử dụng để biến thành cát cũng như kiểm soát nó.
-Nếu như chiến đấu ở trên các sa mạc thì loại DF này có lợi thế nhiều nhất.
-Sức mạnh của nó có thể làm khô bất kì thứ gì mà nó có thể chạm vào kể cả con người,ngoại trừ các thể loại kim loại.
-Tuy nhiên DF này có một điểm yếu là khi tiếp xúc chất lỏng đặc biệt là nước,hoặc máu,người sử dụng có thể bị đánh úp lại bất ngờ mà không biết lí do.