Khẩu hiệu của các nhân vật Mũ Rơm

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Khẩu hiệu cho Mũ Rơm

Luffy - "Nếu ngươi không mạo hiểm, thì đừng hòng quyết định tương lai!"

Zoro - "Ta làm việc theo cách của ta, và đừng hòng chõ cái mồm của ngươi vào!"

Nami - "Chúng ta phải tiếp tục sống, bằng mọi giá!"

Usopp - "Ta sẽ trở nên dũng cảm!"

Sanji - "Đừng có dại bắt đầu một trận đánh mà ngươi không thể kết thúc!"

Chopper - "Nếu có thể giúp được gì, ta có thể trở thành một con quái vật cũng được!"

Robin - "Tôi muốn sống!"

Franky - "Tồn tại không phải một cái tội!"

Brook - "Thứ mà giữ ta còn sống trên cõi đời này không phải các bộ phận cơ thể hay cơ bắp gì cả, mà chính là tâm hồn ta!"
nghĩa là j đấy