Tổng hợp lại hết các skill của Zoro

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


Tổng hợp lại hết các skill của Zoro :
+ Kỹ năng :
- Có thể nói Zoro là người nhiều kỹ năng, tuyệt chiêu nhất trong One piece cũng như các kiếm sĩ ( chưa Biết Mihawk ra sao).
- Tam kiếm:36x2 con phụng hoàng buồn, 108 Caliber Phoenix(108 Phụng hoàng buồn ,Gazamn Dori(Voi húc), Takarami (Diều hâu phóng), Yiki Oni Gri ( Hoả Quái Quỷ Oni), Tourou Magashi (Sói Máu), Ni- gorizake( Thái Mỏng), Kin Dama , Phái vô kiếm: Tatsumak( Gió Xoáy ), Muzume(Chém Khí), Kyuutouryuu - Asura ( Quỷ Asura 3 đầu 6 tay) ,Khibugin ( Asura Sương bạc)[chắc skill này mạnh nhất của Zoro rồi] .
- Phái đơn kiếm: Sansuyuru Pound Hound (36 Pao) Yitourolai ( Hút Thuật), Hiryuu (Rồng lửa).Touru Outoru( Chém núi ) .
- Phái Nhị kiếm :Gur( Quỷ đen ) Rashomon( Song Sáng )[ skill chém đứt đôi thuyền của Zoro] Sai Kjuria (Tế giác húc ).