Rokushiki - Rokuogan - Lục Thức Vương

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Rokushiki - Rokuogan - Lục Thức Vương
+ Rokuogan là kỹ năng bí mật và tối thượng của kỹ thuật Rokushiki . Rob Lucci nói rằng chỉ có những người đã luyện thành tuyệt đối sáu kỹ năng cơ bản của Rokushiki mới có thể tiến tới kỹ năng thứ bảy này .
- Cách Dùng : Người dụng đặt cả hai nắm đấm của mình giữa người đối phương và phóng ra một luồng sóng sung kích đi xuyên qua người đối phương gây nội thương nghiêm trọng và đối với 1 số biến thể nó còn có thể phá hủy những thứ nằm trên đường đi của nó , Nó chỉ được sử dụng trong các tình huống nguy hiểm tới tính mạng . và nó cũng có tác dụng lên người dùng như khi Lucci luôn luôn thở nặng nhọc sau khi dùng nó.
- 1 Số Biến Thể Của Rokuogan
- Rokushiki Ougi: Rokuogan
- Sai Dai Rin: Rokuogan
=> Tính tới thời điểm hiện tại thì chỉ có 1 mình Lucci là thi triển được Rokuogan cũng như các biến thể của Rokuogan