KungFu Dugong - Breed

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
1: Breed - 1 tên hải tắc sử dụng trái Peto Peto No Mi - trái điểu khiển.
Trong manga trước khi đến Rosa đâu có nhắc đến tên này nhưng sau trong Amine 626 lại có tên này là sao mọi người nhỉ ?
p/s: Đang thắc mắc.


2: KungFu Dugong -Đệ tử của Luffy trong vụ Alabasta. Vâng NW cả động vật có sức chiến đấu cũng đã biết sử dụng Haki, dự là One Piece sẽ ngày càng hấp dần và lôi cuống =))))