Cựu Phó đô đốc Garp

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


Cựu Phó đô đốc Garp không dưới một lần từ chối lời đề nghị thăng chức lên Đô đốc, thậm chí có thể trở thành Thủy sư Đô đốc, ông nói rằng ông không cần một vị trí cao hơn để làm những điều ông muốn. Nói sức mạnh của ông thì khỏi phải bàn nhiều lần dồn VHT Roger vào đường cùng chắc cũng không phải nói điêu,việc Chinjao bị Garp đấm cho lõm sọ chắc cũng chưa là cái đinh gì so với năng lực của Garp. Đối với hải tặc ông được coi là ác quỷ!

Có thể thấy rằng Garp là một người hài hước, không màng danh lợi, yêu thích tự do, tự tại...và là một người ông hết mực yêu thương con cháu dù có cùng huyết thống hay không.