Capone Bege

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


Capone Bege 1 hải tặc nhưng xuất thân trong gia đình mafia,và cũng là 1 trong 11 supernovas.
tính cách
Hắn là một người đàn ông thanh lịch,luôn duy trì thái độ điềm tĩnh và mọi việc khôn ngoan,nhưng lại là một người nóng tính và làm người khác bị thương kể cả việc nhỏ nhất hắn cũng đánh mà không cần phải xin lỗi
Năng lực DF : chưa rõ tên .
Năng lực của Bege biến toàn thân của Bege trở thành 1 tòa thành và thuyền viên+vũ khí được thu nhỏ lại ở trong người Bege,khi tấn công từ trong người Bege qua 1 pham vi hẹp quanh người.
Câu nói mà mình thấy ấn tượng nhất của thằng này
"Băng mũ rơm toàn một lũ dở hơi ''