Tin Đồn về người hy sinh trong băng hải tặc Mũ Rơm

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


Tin Đồn: Trong quá khứ, cụ thể vào năm 2003, Oda đã từng nói miệng và khẳng định rằng một thành viên trong băng SH sẽ hy sinh. Tại thời điểm đó, bộ truyện mới chỉ tới Skypiea Arc .

Sự thật: Thế nhưng mãi sau đó điều này vẫn không xảy ra, và Oda đã lên tiếng xin lỗi về vấn đề này, rằng mọi việc không diễn ra theo đúng kế hoạch. Thành viên trong băng sẽ hy sinh trong năm 2003 được Oda đề cập là Thuyền Going Merry, và theo kịch bản là sẽ bị chìm sau đó. Nhưng khi mà sự kiện tại Skypiea diễn ra quá lâu, sự ra đi của Going Merry đã bị kéo dài sang 3 năm sau (bởi Oda lúc này đã vẽ được nhiều arc sau), và cuối cùng ông quyết định để Going Merry ra đi tại cuối Enies Lobby Arc.

Do vậy những tin đồn về việc sẽ có 1 thành viên SH chết về sau này là không đúng, Oda chỉ mới xác nhận duy nhất Going Merry sẽ chết và sau đó ông chưa hề lên tiếng rằng SH sẽ lại có thêm một thành viên khác hy sinh.

Thế nên chúng ta chưa phải lo sẽ có ai trong SH phải chết.