Thông Tin Nhân Vật Doflamingo

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé

- Thông Tin Nhân Vật Doflamingo
+ Donquixote Doflamingo là một thành viên trong Thất Vũ Hải , Tiền treo thưởng của anh trước khi gia nhập Thất Vũ Hải là 340,000,000 . Dof cũng là thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote , và cũng là Vua của Dressrosa và là ông trùm trong Thế giới ngầm .
+ Tính Cách :
- Dof là một trong những nhân vật có tính cách vô tư. Dof thường có thái độ bỡn cợt và ít khi tỏ vẻ nghiêm túc
+ Sức Mạnh :
- Dof là người sở hữu sức mạnh của trái ác quỉ Ito Ito No Mi 1 trái ác quỉ thuộc hệ Paramecia cho phép Dof tạo ra và điều khiển các sợ tơ . với năng lực trái ác quỉ này cho phép Dof bay lượn trên không trung nhờ mắc những sợi to vào các tầng mây . Và Dof còn có thể điều khiển nạn nhân . hoặc dùng các sợi tơ để cắt lìa 1 bộ phận trên cơ thể nạn nhân ( Kể cả người khủng lồ ) .
+ Haki :
- Dof có khả năng dùng được 2 loại Haki là Haki Vũ Trang và Haki Bá Vương . Được Dof thể hiện khi đánh với Smoker và lính của Smoker
+ Các Trận Đấu Chính :
-Doflamingo, Bartholomew Kuma, và Gekko Moriah vs. Little Oars Jr.
-Doflamingo vs. Atmos
-Doflamingo vs. Crocodile vs. Jozu
- Doflamingo vs. Crocodile
- Doflamingo và một số Pacifistas vs. Gekko Moriah
- Doflamingo vs. Baby 5
- Doflamingo vs. G-5 Marines
- Doflamingo vs. Smoker
- Doflamingo vs. Trafalgar Law vs. Issho