SỰ Kéo dài tối đa của Luffy người cao su

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


Trích 1 phần trong SBS 6:

Độc giả: theo SBS Vol 4, chú nói rằng tay Luffy có thể kéo dài tới 72 Gomu Gomus, nhưng chính xác thì bao nhiêu LÍT 1 gomu gomu ạ?

Oda: Oh, lại là cháu à, con trai của Gaimon. "1 Gomu Gomu" thì bằng "10 Fairy Tale Gomu Gomus". Mỗi 1 "Fairy Tale Gomu Gomu" bằng "100 Funky Gomu Gomus" vậy thì Luffy có thể kéo dài tới 7200 Funky Gomu Gomus. Hiểu chưa?

Vậy là "cúa quý" của Luffy theo vậy cũng kéo dài tới tận 7200 Funky Gomu Gomus rồi. Các mem hiểu chưa?