Oda - Tác giả One Piece trả lời phỏng vấn

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé
Trích câu trả lời trong một bài phỏng vấn của tác giả Oda

"Đây là manga dành cho con trai vì thế tôi không muốn vẽ bất cứ thứ gì về các mối quan hệ. Tôi nhận được rất nhiều lá thư của các bạn nữ rằng nên vẽ những thứ về các mối quan hệ nhưng nếu đây là những gì các bạn muốn thì đi mà đọc manga dành cho nữ ấy, đấy đếch phải việc của tôi."

Câu trả lời khẳng định rõ nhất sẽ chẳng có tình yêu tình báo gì trong One Piece. Thích nhất câu này trong mọi câu trả lời Sbs hay những cuộc phỏng vấn khác của ông