Một số thành tích của một số siêu tân tinh sau 2 năm tại Tân thế giới

Nếu Bài HAY Share NGAY Nhé


Một số thành tích của một số siêu tân tinh sau 2 năm tại Tân thế giới :
- Kid hạ 2 thuyền của 1 trong tứ hoàng Big mom và số tiền truy nã tăng thêm 155tr thành 470tr Beri, Killer trong băng Kid cũng tăng lên 200tr beri
- Law trở thành 1 thất vũ hải , tăng tiền truy nã thêm 240tr Beri và đang đối đầu vs Doflamingo ( sắp gục)
- Basil Hawkin " thầy bói" tiêu diệt băng hải tặc Râu nâu và tăng thêm 71tr Beri
- Lão cương thi Apoo tăng thêm 152tr Beri tuy không thấy thông tin về những việc đã làm nhưng đập vào mặt Kizaru rồi chuồn êm được thì cũng đáng
-Luffy đập Băng người cá mới, Caesar Clown và đồng bọn, tuyên chiến với tứ hoàng Big Mom. tiền thưởng chưa kịp tăng vẫn là 400tr Beri